eoc-fonduri europene

Websit realizat în cadrul proiectelor cu finanţare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Startup Activator – POCU/82/3/7/105020

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2021 proiectul Startup Activator, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Consiliul Județean Neamț.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectivul specific 3.7. “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi non-agricole în zona urbană din regiunea Nord-Est.  Acesta se află în concordanță cu:

  • Obiectivul tematic – Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor,
  • Obiectivul specific – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Ecoterm Optim Clima S.R.L. este una dintre societatile beneficiare de aceste fonduri si are ca obiectiv specific, dezvoltarea unui „Magazin Online” prin care se vor comercializa preponderent  produse ecologice pentru incalzire si confort termic, accesorii, derivate ale acestora, s.a., cu vanzare si livrare la nivel national.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeana va rugam sa accesati site-ul: https://www.fonduri-ue.ro/

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”