1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitară “Castiga un panou radiant Uden-s 700W Adanna!” (denumită în cele ce urmează “Campania”) este organizată şi desfăşurată de Ecoterm Optim Clima S.R.L. o societate comercială din România, cu sediul în Iasi, B-dul. Nicolae Iorga, nr.6, judeţ Iasi, înregistrată la ORC Iasi cu nr. J22/1863/2019, cod de înregistrare fiscală RO 41138826 denumită în cele ce urmează “Organizatorul“.

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, prin publicarea pe site-ul web https://www.optimclima.ro fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (“Regulamentul Oficial“).

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului.

2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe pagina oficială de facebook a companiei https://www.facebook.com/optimclima

3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania publicitară se va desfăşura în perioada 04 martie –  15 aprilie 2021 (ora 23:59), inclusiv. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si cu prevederile prevazute in Termeni si Conditii ale website-ului.

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a anunţa acest lucru public pe site-ul https://optimclima.ro/ şi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/optimclima.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.  La campania “Castiga un panou radiant Uden-s 700W Adanna!” poate participa orice persoană fizică peste 18 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în România.

4.2. Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii comerciale Ecoterm Optim Clima S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor societăţii comerciale  Ecoterm Optim Clima S.R.L.

5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.A. PERIOADA DE ÎNSCRIERE  ÎN CAMPANIE

5.1. Perioada de înscriere, postare a comentariilor pe pagina de facebook la secțiunea de evenimente este 04 martie 2021 –  15 aprilie 2021.

5.2. Comentariile postate nu trebuie să aibă conţinut vulgar sau sexual, în caz contrar vor fi declarate nule și șterse.

5.3. Persoanele se pot înscrie doar pe pagina oficială a evenimentului https://www.facebook.com/optimclima

5.B. PERIOADA DE VALIDARE A ÎNSCRIERII

5.4. În perioada 04 martie 2021 –  15 aprilie 2021 Organizatorul va proceda la validarea înscrierilor.

5.5. Pentru a fi validată, persoana trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la punctul 5.A.

5.C. MECANISM ŞI BUNURILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

5.6. Premiul care face obiectul concursului este un ”Panou radiant Uden-s 700W Adanna” In valoare de 1380 Ron inclusiv TVA. Castigatorul se va desemna in urma extragerii la sort in data de 16 aprilie 2021. Extragerea castigatorului se va realiza in baza adresei de email cu care a participat la concurs.

5.7. Apasă butonul INSCRIE-TE pentru a participa la eveniment si parcurge urmatorii pasii obligatorii:

LIKE paginii Optimclima;

Share (Distribuie) (PUBLIC) concursul prietenilor tai;

Aboneaza-te la Newsletter-ul de pe site-ul nostru www.optimclima.ro

5.8.  Participantii la concurs vor primi un voucher in valoare de 50 Ron, ce poate fi aplicat pentru cumparaturile cu valoare de peste 500 RON (TVA inclus), valabil pana la 1 iunie 2021.

6. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA BUNURILOR

6.1. Bunurile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit la finalul campaniei. Clasamentul final se va întocmi în perioada 16 – 17 aprilie 2021 şi va fi afişat pe site-ul https://optimclima.ro/ şi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/optimclima.

6.2. Trimiterea bunurilor se va face prin serviciu de curierat după ce datele de livrare vor fi transmise, de către câştigător, organizatorului.

6.3.  Nu se permite acordarea contravalorii în bani a bunurilor oferite în cadrul Campaniei sau schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

7. RĂSPUNDERE

7.1. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoştinţă, şi este de acord cu următoarele:

    a) Participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;

    b) Participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care să-i afecteze discernământul.

c)Participantul a citit si este de acord cu Termeni si Conditii website-ului precum si conditiile din cadrul regulamentului .

8. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

8.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

8.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

10. DISPOZIŢII FINALE

10.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi participanţii  la sediul Organizatorului şi la următoarea adresă de Internet: https://optimclima.ro/

10.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

10.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

10.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail/mesaj pe facebook. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.